Tančit sen-Jamie Sams/ vyprodáno/

Indiáni kmene Seneků a Čerokézů, z jejichž tradice novodobá šamanka Jamie Samsová vychází, považují sen za skutečnost a člověk, který ve snech dokáže „číst“, býval pro kmen vždy pramenem moudrosti. Sny nám sdělují mnohé a my bychom jim měli ve vlastním zájmu lépe porozumět. A přesně to – a mnoho dalších věcí – nás učí právě knížka Tančit sen. Vede nás jako moudrý šaman životem a ukazuje nám, že i ty nejdrtivější krize a propady na dno, jsou iniciační zkoušky, jejichž zvládnutí nás posune o krok dál. Pomyslnou mapu sedmi posvátných cest lidské přeměny získala Jamie Samsová od indiánských stařešinů Joaquina Muriela Espinosy, Berty „Zlomeného luku“ a Cisi „Smějící se vrány“ v San Luis Potósi v Mexiku, kde pod jejich vedením tři a půl roku studovala. Není to v pravém slova smyslu mapa, ale cestu ukazuje, a ta cesta vás může zavést do neviditelného světa, který indiánská tradice nazývá Předivo snů. Je to svět univerzálního vědomí a kosmické energie, bezedná studnice moudrosti, z níž můžeme čerpat.

0 Kč